Debat og politik

BUPL: Friheder til kommunerne kræver rettigheder til børnene

Elisa Rimpler. Foto: Sif Meincke.

BUPL-formand Elisa Rimpler tager positivt imod statsministerens melding om øget frihed på velfærdsområderne i kommunerne. Men børnenes rettigheder skal sikres.

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale gemte på en lille bombe på velfærdsområdet. I erkendelse af, at bureaukrati og dokumentation fylder stadig mere, vil regeringen i 2022 udvide det frihedsforsøg, syv kommunerne nu har været i gang med siden sommer, til at omfatte alle kommuner. Kommunerne får dermed fremover muligheden for at gøre samme forsøg på et eller flere velfærdsområder i deres kommune.

Pædagogernes formand Elisa Rimpler byder frihedsgraderne velkommen, men ikke uden forbehold.

”Vi er meget enige i, at der skal være mere tid til det, der er vigtigt – og at børn og unge har brug for mere nærvær, omsorg og god pædagogik. Det kræver ordentlige normeringer alle steder, men betyder blandt andet også, at vi skal kunne minimere den tid, vi bruger på meningsløst bureaukrati og papirarbejde. At der skal være tillid til pædagogernes faglighed – og frihed til at gøre det, der er brug for i den enkelte institution. Og så bør der følge rettigheder med for børnene,” siger Elisa Rimpler og fortsætter:

”Det må ikke blive et kommunalt tagselvborg, hvor kommunerne kan bruge frihedsgraderne til at slække på standarterne på børneområdet. Sporene skræmmer desværre. Derfor er det afgørende for os, at børnene sikres klare rettigheder, som kommunerne skal leve op til – uanset frihedsgrader,” siger Elisa Rimpler, som også gør det klart, at de statslige regler sjældent er de største tidsrøvere på børneområdet. Det er derimod ofte kommunernes egne programmer og koncepter, der gennem tiden er trådt i stedet for flere pædagoger og mere efter-videreuddannelse.

Det er afgørende for BUPL, at den styrkede pædagogiske læreplans fokus på børneperspektiv og børnefællesskaber, stadig bliver omdrejningspunktet for daginstitutionerne, og at kommunerne fortsat skal leve op til loven om minimumsnormeringer i 2024, så der ikke pilles ved børnenes og forældrenes ret til et minimum af pædagoger.

Frihedsgraderne er ét af de redskaber, regeringen gerne vil bringe i spil for at løse nogle af de alvorlige udfordringer, velfærdsområderne står over for i disse år. Mette Frederiksen talte om at finde ind til kernen af velfærden:

”Relationer, nærvær, omsorg og faglighed. Et velfærdssamfund, hvor der er mere hjerterum end kontrol. Mere sund fornuft end regulering,” lød det blandt andet fra statsministeren.

Elisa Rimpler deler statsministerens ambitioner, men kalder på konkret handling, hvis visionerne skal blive til virkelighed.

”Vi står i en stor rekrutteringskrise kombineret med en trivselskrise hos alt for mange børn og unge. Større frihed kræver større faglighed. Der er brug for et løft af pædagoguddannelsen og langt større kommunalt fokus på efter-videreuddannelse. Og så er det helt afgørende, at vi får mindsket ledelsesspændet og sikret mere medarbejderinddragelse lokalt,” siger Elisa Rimpler.

Kommentarer