Debat og politik

DI: Statsministerens nye signaler om international arbejdskraft er en lovende start på et skelsættende 2022

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI. Foto: Sif Meincke

Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, hilser Statsministerens nye positive toner om international arbejdskraft velkomne, og ser frem til de snarest muligt følges op af handling. DI roser også statsministerens bemærkninger om den grønne omstilling og en kommende grøn skattereform.

Statsminister Mette Frederiksen åbnede i sin nytårstale lørdag aften for mere international arbejdskraft til Danmark. 

De nye toner fra regeringen glæder Dansk Industris adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

– Det er ingen hemmelighed, at vi igennem det meste af 2021 har været meget utålmodige efter at se håndfaste politiske løsninger på den massive samfundsudfordring, som mangel på arbejdskraft udgør i hele landet på tværs af brancher. Vi venter som bekendt stadig på den politiske handling, så det er særdeles lovende for reformforhandlingerne, at regeringen har lyttet til erhvervslivet og nu ændrer kurs omkring international arbejdskraft.

– Hele Danmark har brug for en ambitiøs aftale om mere arbejdskraft, for det her er en reel problemstilling for Danmark, som vi skal have løst. Derfor er det godt, at statsministeren sender nye signaler, som jeg ser frem til bliver fulgt op af handling.

– Et oplagt sted at starte vil være at sænke beløbsgrænsen fra de nuværende 445.000 til 360.000 kr. som et af flere nødvendige initiativer. Ligesom vi bør bruge skatte- og afgiftsinstrumentet klogt til at øge incitamentet til at arbejde, for udover at få tiltrukket den nødvendige internationale arbejdskraft, gælder det også om at få så mange danskere ud på arbejdsmarkedet som muligt.

– De seneste tal viser, at virksomhederne havde 158.000 forgæves rekrutteringer på seks måneder i 2021, så jeg både håber og tror, at regeringen og Folketinget er bevidste om, at det haster med at finde konkrete løsninger, hvis vi skal sikre et varigt opsving til glæde for hele samfundet, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Lars Sandahl Sørensen forudser et tætpakket og vigtigt 2022.

– 2022 bliver et skelsættende år med meget på spil for erhvervslivets udvikling og dermed betydning for samfundet. Usikkerheden er udbredt i mange brancher som følge af alt fra mangel på medarbejdere og råvarer til den tredje bølge af corona.

– Derfor er det positivt, at statsministeren i sin nytårstale tager favntag med nogle af de vigtigste erhvervspolitiske dagsordener netop nu. Det vidner om, at statsministeren er opmærksom på nogle af de mest centrale samfundsudfordringer, som kalder på effektive løsninger i det nye år, siger Lars Sandahl Sørensen.

I den forbindelse roser DI-direktøren også nytårstalens fokus på den grønne omstilling og en kommende grøn skattereform. 

– På vegne af dansk erhvervsliv er vi glade for statsministerens klare udmelding om behovet for en grøn skattereform. Vi har længe skubbet på for at få skabt den fornødne klarhed for erhvervslivet. Det er nødvendigt med en højere CO2-afgift, som skal følges op af lavere skatte og afgifter på andre områder som eksempelvis energi, så vi beskatter det, vi vil have mindre af.

– Hvis vi skal nå ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent, er det afgørende, at både forbrugere og virksomheder får de rette incitamenter til at vælge klimavenlige løsninger. Det gælder om at sikre en ambitiøs, reel og balanceret omstilling til glæde for både klimaet og vores økonomi, hvor vi investerer i grønne produkter og løsninger, uden at arbejdspladser og produktion sendes til andre lande med lavere klimaambitioner end vores.

– Danmark skal også i 2022 gå forrest i den grønne omstilling og i samklang med EU fortsætte med at være det gode eksempel for resten af verden. Det kræver, at vækst, konkurrenceevne og indsatsen for klimaet går hånd i hånd, slutter Lars Sandahl Sørensen.

Kommentarer