Debat og politik

Fjernvarmeprojekt godkendt i Dragør

Op til sommeren er en vigtig milepæl nået i Dragør Kommunes varmeplanlægning. Fjernvarmeprojektet er nu godkendt af rette myndighed, dog med en vigtig forudsætning.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har i juli på et ekstraordinært møde med et eneste punkt på dagsordenen, godkendt: ”Godkendelse af projektforslag for Dragør Fjernvarme med vilkår”.

Borgmesteren er glad for, at udvalget nåede at behandle og godkende projektet på denne side af sommeren.

”Beslutningen markerer en vigtig milepæl, og dermed holder vi tidsplanen og er kommet i hus med både at stifte selskabet Dragør Fjernvarme under Tårnby Forsyning og få godkendt fjernvarmeprojektet inden sommerferien,” siger borgmester Kenneth Gøtterup og pointerer:

”Og det er sket i et godt og konstruktivt samarbejde med Tårnby.”

Med fjernvarmeprojektet får 4.500 husstande i Dragør Kommune tilbudt fjernvarme frem mod 2028. Forventningen er, at over 100 husstande med oliefyr og cirka 3.500 med naturgasfyr skifter opvarmningsform.

”Hvis alt fortsat går som planlagt, forventes den første tilslutning til fjernvarme i vores kommune allerede at ske i 2024,” siger borgmesteren.

Fjernvarmepulje søgt

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har dog godkendt fjernvarmeprojektet ”med vilkår”. Forudsætningen for projektet er, at det opnår tilskud fra statens fjernvarmepulje på godt 70 mio. kr.

Dragør Kommune har således søgt Energistyrelsens fjernvarmepulje om et tilskud på 71,4 mio. kr. til fjernvarmeprojektet. Det svarer til et fast beløb på 20.000 kr. pr. konverteret olie- eller gasfyr, som udgør den såkaldte minimumstilslutning til fjernvarme i kommunen.

”Der er rigtig mange om buddet,” fortæller Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

”Vi har erfaret, at der er ansøgninger fra hele Danmark på over 860 millioner kroner, mens Folketinget indtil videre kun har afsat 380 millioner kroner i puljen,” siger udvalgsformanden og slutter: ”Men lad os nu se, om der ikke kommer flere penge til. Det er jo en fælles satsning, at vi kommer væk fra olie og naturgas.”

Der forventes at komme afklaring om støtte fra fjernvarmepuljen i løbet af efteråret 2023.

Hold øje med

I ugen efter skolernes sommerferie er det i øvrigt planen, at Dragør Fjernvarmes hjemmeside (under Tårnby Forsyning) åbner for ansøgninger om fjernvarme.

Ansøgningen er ikke bindende og betyder blot, at husstanden kan indgå tilslutningsaftale, når fjernvarmerørene er på vej.

Kommentarer