Debat og politik

Landdistrikter storroser nyt medieudspil: Styrker den lokale nyhedsfortælling

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

De regionale og lokale medier skal styrkes med en større satsning på dansk produceret indhold og et DR med stærkere regional tilstedeværelse. Det er nogle af hovedtrækkene i regeringens medieudspil. Landdistrikternes Fællesråd roser udspillet og kalder det både »vedkommende« og »fremsynet«

Torsdag kunne kulturministeren præsentere sit bud på en kommende medieaftale. I udspillet lægges der op til at omlægge produktionsstøtten fra landsdækkende til lokale medier, at styrke DR’s tilstedeværelse regionalt og at etablere et kulturbidrag for streamingtjenester, der skal gå til produktion af dansk kvalitetsindhold.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard roser kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) for et vedkommende og fremsynet udspil, der tager udviklingen i mediebilledet dybt alvorligt:

– Der hersker ingen tvivl om, at lokale og regionale medier de senere år er kommet under stort pres på grund af faldende annonceindtægter og techgiganternes årelange udhuling af markedet. Det er derfor bydende nødvendigt med en styrkelse af lokale og regionale medier, som kulturministeren nu lægger op til, siger han og fortsætter:

– De lokale og regionale nyhedsmedier er tættest på borgerne og deres hverdag. Det vil derfor være et stort tab for den lokale nyhedsdækning og ikke mindst lokaldemokratiet, hvis endnu flere lokale og regionale medier må dreje nøglen om. Vi risikerer samtidig, at mediernes rolle som demokratisk vagthund bliver en mangelvare i dele af vores land, siger Steffen Damsgaard og henviser til, at hver fjerde lokale ugeavis og dagbladsredaktion er lukket de seneste ti år.

Landdistrikternes Fællesråd har bl.a. sammen med brancheorganisationen Danske Medier fremhævet behovet for at holde hånden under ugeaviserne og de øvrige lokale og regionale medier. Det glæder derfor Steffen Damsgaard, at regeringen har lyttet til bekymringerne ved bl.a. at foreslå en pulje til ugeaviser og en udviklingspulje til digital omstilling af lokale og regionale medier.

Kulturbidrag bør gå til danske tv-serier i provinsen

Som del af medieudspillet ønsker regeringen at pålægge streamingtjenesterne et såkaldt ”kulturbidrag” på fem procent af deres omsætning i Danmark. Ordningen skal udformes som en trappemodel, så streamingtjenester, der investerer mere i produktioner med dansk indhold, skal betale mindre i kulturbidrag. Kulturbidraget skal ifølge udspillet gå til produktion af dansk kvalitetsindhold i form af et forhøjet tilskud til danske film og serier samt at øge public service-puljen.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd ser gode takter i den måde, man vælger at strikke kulturbidraget sammen:

– Streamingtjenesterne er begyndt at fylde mere og mere. Det gælder ikke mindst under coronakrisen. Det er derfor fornuftigt med en øget satsning på dansk produceret film og tv-indhold med et kulturbidrag, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Det er dog vigtigt, at der er balance i, hvor pengene fra kulturbidraget bliver fordelt hen, så det kommer hele landet til gode. Flere danskere over hele landet skal i endnu højere grad end i dag have mulighed for at spejle sig i danskproduceret kvalitetsindhold. Det er vigtigt ikke mindst for sammenhængskraften, siger han og peger på, at kulturbidraget bør gå til dansk serieproduktion via de regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje.

Kommentarer